AD nr 47 (mellanbeslut): Övergång av verksamhet

Administrativ personal omfattades inte av en övergång av städverksamhet.

Städbolaget A utförde städning åt en hotellkedja. Avtalet sades upp av hotellkedjan som träffade ett nytt avtal om städning med ett annat städföretag B. Entreprenörsbytet behandlades som en övergång av verksamhet i anställningsskyddslagens mening. Samtliga anställda hos bolaget A utom fyra, vilka tillhörde ledningen och administrationen, togs över av B. Mellandomen gällde om också de fyra arbetstagarna borde ha tagits över.

Bolaget B menade att övergången endast avsåg städverksamheten och att de fyra arbetstagarna arbetade i en annan del av A:s verksamhet. De fyra arbetstagarnas fackförbund menade att de sysslor som de fyra arbetstagarna utförde utgjorde en nödvändig och integrerad del av den överlåtna verksamheten.

Arbetsdomstolen konstaterade att avtalet mellan hotellkedjan och bolaget B endast avsåg själva städverksamheten och att de fyra arbetstagarna inte hade varit engagerade i den faktiska städverksamheten på hotellen.

Av avgörande betydelse var emellertid att de fyra arbetstagarna i sin anställning hos bolaget A hade utfört motsvarande administrativa sysslor också åt ett annat företags räkning. Denna verksamhet omfattades inte av bolaget A:s avtal med hotellkedjan och verksamheten fanns kvar hos bolaget även sedan hotellkedjan träffade avtalet med bolaget B.

Verksamhetsövergången omfattade således inte hela bolaget A:s verksamhet utan bara städverksamheten. De fyra arbetstagarna var inte hänförliga till den delen av verksamheten utan till den del som skötte ledning och administration för hela A:s verksamhet. Deras anställningsavtal gick således inte över till bolaget B. Denna slutsats ändrades inte av det förhållandet att de utförde administrativa sysslor för den överlåtna delen.