AD nr 63: Föräldraledighet - Läkarintyg

Olagligt kräva läkarintyg avseende sjukt barn.

SJ var receptionist hos en advokatbyrå. I samband med att hon begärde ledigt för vård av sjukt barn ålades hon att uppvisa läkarintyg avseende barnets sjukdom, vilket hon vägrade. Hon erhöll med anledning därav en varning för ogiltig frånvaro den aktuella dagen. SJ menade att såväl begäran om läkarintyg som varningen utgjorde ett missgynnande i strid mot föräldraledighetslagen.

Advokatbyrån invände att varken varningen eller begäran om läkarintyg utgjorde en sådan åtgärd som kan utgöra ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen.

Enligt Arbetsdomstolen medförde kravet på läkarintyg och varningen utan tvekan negativa effekter för SJ och utgjorde därmed ett missgynnande i föräldraledighetslagens mening. Åtgärderna hade haft samband med hennes föräldraledighet.

Domstolen godtog inte arbetsgivarens invändning att SJ inte hade behandlats annorlunda än andra anställda som misstänks ha varit olovligt frånvarande. Utredningen visade att SJ inte hade varit olovligt frånvarande. Det är vidare möjligt att fastställa att någon missgynnats utan att jämföra med hur någon annan behandlats.

Advokatbyrån ålades att betala 30 000 kronor i allmänt skadestånd till SJ.