AD nr 71: Diskriminering - Sexuella trakasserier

Arbetsgivare ålades att betala diskrimineringsersättning för sexuella trakasserier och avslutande av anställning.

HW var anställd hos en trafikskola som receptionist sedan några månader. Anställningen avslutades i förtid den 13 juli. DO hävdade att bolagets chef FS utsatt HW för sexuella trakasserier vid upprepade tillfällen trots att HW markerat att hon inte tyckte om hans närmanden. När hon i juli påtalade trakasserierna för FS avslutade denne hennes anställning.

Bolaget invände att händelserna aldrig inträffat och att anställningen avslutades därför att HW ofta kommit för sent till arbetet.

Arbetsdomstolen fann HW:s berättelse trovärdig. Att hon i nära samband med den sista händelsen lämnat uppgifter om de påstådda sexuella trakasserierna till polisen, Arbetsförmedlingen och en läkare stödde hennes berättelse. DO hade således visat att HW utsatts för sexuella trakasserier av sin chef FS.

Bolaget avbröt HW:S anställning i omedelbar anslutning till att hon påtalat de sexuella trakasserierna för FS. Därmed fanns det anledning att anta att FS utsatt HW för repressalier i strid mot repressalieförbudet i diskrimineringslagen. Bolaget hade inte visat att beslutat att avbryta HW:s anställning inte berott på att hon påtalat de sexuella trakasserierna.

Bolaget ålades att betala 75 000 kronor (av yrkade 150 000 kronor) i diskrimineringsersättning till HW.