Nr 89: Avsked - Stöld

Avsked på grund av skrotstöld godtogs.


 

BL var 45 år och var sedan 1986 anställd hos ett företag som skötte fastighetsservice åt bl a ett pappersbruk. I september 2012 erkände BL att han stulit två pallar med skrot från pappersbruket. Han avskedades med anledning av stölden. Tvisten gällde om avskedandet var lagligt.

Arbetsdomstolen slog fast att det är en självklar utgångspunkt i arbetslivet att arbetstagare inte får ta egendom som tillhör arbetsgivaren eller annan utan tillåtelse från egendomens ägare. Det krävs inte att arbetsgivaren särskilt framhåller detta för arbetstagarna.

BL var av uppfattningen att det var tillåtet att ta med sig skrot från pappersbruket sedan någon ansvarig givit sitt tillstånd och en symbolisk summa betalats. BL hade dock inte frågat någon om tillstånd eller betalat något för skrotet. Redan av BL:s egna uppgifter stod det således klart att BL visste att det han gjort stred mot pappersbrukets regler.

När det gällde värdet av det stulna visade utredningen att lastpallarna och det rostfria skrotet hade ett inte obetydligt värde.

BL tillgrep skrotet när han vikarierade som arbetsledare. Han lämnade pappersbruket under arbetstid och använde sin arbetsgivares lastbil för att kunna utföra tillgreppet. Med hänsyn till hans ålder, arbetslivserfarenhet och arbetsuppgifter, framstod hans agerande som helt oförsvarligt. Avskedandet godtogs.