Anställning

Här har vi samlat information som kan vara till hjälp vid rekyterings- och anställningsarbete.

Välj rätt anställningsform

Vid nyanställning är det viktigt att välja anställningsform med omsorg. Om man inte särskilt har avtalat om vilken anställningsform som gäller betraktas anställningen som en tillsvidareanställning. Därför är det speciellt viktigt att alltid skriftligt komma överens om anställningsformer som inte är tänkta att vara tillsvidare. Vi rekommenderar dig att alltid upprätta skriftliga anställningsavtal även för tillsvidareanställningar.

Anställningsskyddslagen och Kollektivavtalen

De grundläggande reglerna om anställning finns i Anställningsskyddslagen. Det finns också regler i kollektivavtalen om vilka anställningsformer som är möjliga.

Diskrimineringslagarna

Vid ett anställningsförfarande måste du som arbetsgivare även ta hänsyn till diskrimineringslagarna. Arbetsgivare får exempelvis inte, utan sakliga skäl, ta hänsyn till kön, handikapp, sexuell läggning, ålder eller etnisk bakgrund. Under Jämställdhet och diskriminering finns mer information om vad som gäller.

Blanketter

Under Blanketter kan medlemmar som är med i arbetsgivardelen av IKEM hitta ett flertal blanketter som kan fyllas i direkt på datorskärmen. För att komma in på denna sida måste du först logga in på webbplatsen.