Uppsägning och avsked

Nedskärningar och omorganisationer kan innebära att tjänster försvinner. Medarbetare kanske måste sägas upp på grund av arbetsbrist? Ibland kan det även uppstå situationer där man som arbetsgivare måste avskeda en medarbetare.

Personliga skäl och arbetsbrist

Uppsägningar som görs av orsaker som hänger ihop med en viss individ anses ha skett av personliga skäl. Övriga uppsägningar rubriceras som uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Saklig grund

Alla uppsägningar måste vara sakligt grundade. Arbetsbrist är normalt alltid saklig grund. Personliga skäl kan vara det, men det är arbetsgivaren som har bevisbördan. Det är ofta svårt att bedöma om det i ett visst fall finns saklig grund för uppsägning eller avskedande. Kontakta därför Innovations- och Kemiarbetsgivarna i god tid innan beslut fattas.

Uppsägningstid

Vid uppsägning av personliga skäl har den anställde rätt till uppsägningstid. Anställningen består under hela uppsägningstiden och arbetstagaren är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande. Vid avskedande upphör anställningen omedelbart.

Avsked

Avskedande kan endast användas vid allvarliga fall av misskötsamhet. Som exempel kan nämnas misshandel på arbetsplatsen, stöld från arbetsgivaren och liknande.

Underrättelse och varsel

Både uppsägning av personliga skäl och avsked skall föregås av underrättelse till den anställde och varsel till facket. Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist skall föregås av MBL-förhandling.

Lag och avtal

Det finns mer information på undersidor till denna, där du kan läsa vad som gäller enligt lag vid uppsägning. Detta måste för många branscher kombineras med vad som gäller enligt kollektivavtal. För industriföretag gäller exempelvis på tjänstemannasidan något andra regler om uppsägningstider för tjänstemän som anställts före den i juli 1997. För övriga tjänstemän och enligt flertalet avtal på arbetarsidan tillämpas dock lagens uppsägningstider. 
 

Till Blanketter för anställnings upphörande (du måste logga först för att få åtkomst till sidan)