Bidrag till omställningsstöd för arbetare

Syftet med omställningsförsäkringen är att underlätta för både den uppsagda arbetaren och företaget när arbetsbrist uppstår. Försäkringen innefattar omställningsstöd och avgångsbidrag.

Omställningsstöd

Omställningsstöd innebär att den anställda får del av åtgärder som ska underlätta att få ett nytt arbete. Företaget tecknar ett avtal med valfri leverantör av omställningsprogram. Hos Trygghetsfonden TSL finns en förteckning över leverantörer.

Programmen varierar i längd beroende på leverantör och och innehåller bland annat:

 • Handlingsplan
 • Kartläggning av kompetens och kunskap
 • Genomgång av möjligheter till nytt jobb
 • Hjälp att skriva CV, jobbansökan och att öva inför anställningsintervjuer
   

Arbetare som sägs upp från en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist kan få omställningsstöd. Stöd kan även ges till en medarbetare som slutar sin anställning utan att uppsägning gjorts, om det klart framgår att medarbetaren slutar på initiativ av företaget och på grund av arbetsbrist samt att någon tvist inte föreligger.

Villkor för omställningsstöd

 • Arbetstiden ska i genomsnitt vara minst 16 timmar per vecka och anställningen ska ha varat under minst ett år.
 • Anställningstid i flera företag, som varit anslutna till Trygghetsfonden TSL, får räknas ihop.
 • Omställningsstödet gäller längst till den månad arbetaren fyller 65 år.
 • Om den anställda inte godkänner uppsägningen finns ingen rätt till stöd.
 • Möjligheten att ogiltigförklara uppsägningen eller yrka skadestånd preskriberas en vecka efter det att ansökan om stöd kommit in till Trygghetsfonden TSL.

Omställningsstöd – belopp

Företaget betalar vald leverantör och får bidrag från Trygghetsfonden TSL när fakturan betalats. Stödet är för närvarande (2017) 22.000 kr per uppsagd arbetare och påbörjat program. Programmen varierar i längd beroende på leverantör.

Ansökan av omställningsstöd

Företaget och facklig organisation söker gemensamt till Trygghetsfonden TSL.

Avgångsbidrag

Avgångsbidrag (AGB) är en ersättning i form av ett engångsbelopp som utbetalas när anställningen upphör på grund av arbetsbrist. Beloppet utbetalas oberoende av arbetslöshet. Bidraget kan även utbetalas till en anställd som slutar sin anställning utan att uppsägning gjorts, till exempel vid avgångspension i en arbetsbristsituation.

Villkor för avgångsbidrag

 • Den anställda ska ha fyllt 40 år när anställningen upphör.
 • Rätten till avgångsbidrag upphör den månad arbetaren fyller 65 år.
 • Anställningstiden ska ha varit minst i fem sammanhängande år.
 • Anställningstid i flera företag som varit anslutet till AGB-försäkringen får räknas ihop.

Ansökan om avgångsbidrag

Den anställda ansöker om avgångsbidrag och arbetsgivaren intygar anställningen. Ansökan ska vara AFA Försäkring tillhanda senast två år efter att anställningen har upphört.