Klimat på arbetsplatsen

Hur varmt, kallt eller torrt det får vara på en arbetsplats regleras bland annat  i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2009:2, Arbetsplatsens utformning. 

I föreskriften Arbetsplatsens utformning, får du bland annat reda på vilka krav som ställs på dig som arbetsgivare samt även råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning, utrymning.

Hur varmt får det vara inomhus?

Problem med hög temperatur inomhus förekommer främst under under sommaren. Oftast beror alltför hög temperatur på grund av direkt solinstrålning,  sommarvärme och soluppvärmda byggnader.  Med problem kan även bero på brister i ventilationen.

Hur kallt får det vara inomhus?

Generellt sätt anses mellan 20 och 24 plusgrader vara normal temperatur vid stillasittande arbete inomhus.

Problem med kyla inomhus inträffar oftast under vintern vid köldknäppar, men problemen kan även uppstå på grund av brister i byggnadens värmesystem, otäta lokaler där det är dragit eller bristande isolering. Men besvär med kyla kan inte enbart bedömas utifrån den uppmätta temperaturen, det finns flera faktorer som påverkar den upplevda temperaturen. Arbetsintensitet och klädsel påverkar liksom även luftfuktighet och lufthastighet. Bra ventilation behövs också i en arbetslokal för att tillföra utomhusluft och skapa en jämn temperatur.

Ansvaret för arbetsmiljön

Du som är arbetsgivare har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till och följa de säkerhetsföreskrifter som finns samt slå larm om de upptäcker några fel.

Alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns och åtgärda dem.