Skiftarbete och hälsa

Att arbeta i skift kan inverka negativt på hälsan då man arbetar, äter och sover på tider som krockar med den biologiska dygnsrytmen. Fakta och tips på hur man kan minimera och förebygga risker med skiftarbete finns i Prevents broschyr ”Skiftarbete & hälsa”.

Studier har visat att den som klarar skiftarbete bäst är den som:

  • Äter på regelbundna tider
  • Är normalviktiga
  • Är fysiskt aktiva
  • Inte röker
  • Har ostörd sömn dagtid
  • Är kvällsmänniskor
  • Är yngre än 45 år
  • Har god förmåga att återhämta sig från stress