Blanketter för arbetsgivare

Här hittar du blanketter som berör medlemsföretagen i IKEM:s arbetsgivardel. Du behöver vara inloggad som medlem för att kunna komma åt dem.

I vänstermenyn hittar du underrubrikerna 
 
  • Anställning (t ex anställningsavtal och anställningsbekräftelser) 
  • Anställning upphör (t ex vid arbetsbrist, avsked, pension)
  • Delpension
  • Facklig förtroendeman
  • Förhandling
  • Förstadagsintyg
  • Livsarbetstidsmodellen
  • Semester
  • Tjänstledighet 
Alla blanketter är låsta för att undvika ofrivilliga ändringar. Stega dig runt i blanketten med ”TAB” och ”Ctrl-TAB”. 
 
Du har rätt att använda dessa blanketter, kopiera dem och i övrigt använda dem i er verksamhet i företag anslutna till IKEM. Om du vill kan du ladda ner dem för att använda vid ett annat tillfälle.
 
Kontakta IKEM om ni önskar ändra i en blankett, lägga till en logotype eller liknade. IKEM:s arbetsgivarjour når du på telefon 010-455 38 80 eller e-posta till jouren@ikem.se.