Försäkringar

Under rubriken försäkringar har vi samlat viktig information om försäkringar för dig som är arbetsgivare. Du kan hitta vilka premier som är aktuella för avtalsförsäkringarna, vilka avtalsförsäkringar du omfattas av och var du kan hitta en fördjupad information om försäkringarna. Du kan även hitta fördjupad information om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).  

FINFA

Fördjupad information om de kollektivavtalde försäkringarna för arbetare och tjänstemän finns på Svenskt Näringslivs försäkringsinformation för arbetsgivare - FINFA på www.finfa.se eller deras arbetsgivarservice 010 - 45 53 800.

www.finfa.se finns även aktuella blanketter för de olika föräkringarna.

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal

FINFA ger ut en skrift Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal som är den privata arbetsgivarens aktuella handbok i pensions- och försäkringsfrågor. Skriften klargör vilka arbetsgivare som har skyldighet att teckna försäkringar enligt kollektivavtal, vilka försäkringar det rör sig om och var de tecknas. Det finns också en översikt över arbetsgivarens sociala kostnader och kostnader för kollektivavtalad försäkring. Skriften kan laddas ned eller beställas via www.finfa.se.