Försäkringar på arbetsmarknaden

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal är den privata arbetsgivarens aktuella handbok i pensions- och försäkringsfrågor.

Skriften, som är utgiven av Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för arbetsgivare, Finfa,  klargör vilka arbetsgivare som har skyldighet att teckna försäkringar enligt kollektivavtal, vilka försäkringar det rör sig om och var de tecknas. Det finns också en översikt över arbetsgivarens sociala kostnader och kostnader för kollektivavtalad försäkring.

Skriften är upplagd efter försäkringshändelser som ålderspension, sjukdom och arbetsskada. Inom varje försäkringshändelse har vi ett avsnitt med lagenlig försäkring, sedan kollektivavtalade förmåner för arbetare och slutligen kollektivavtalade förmåner för tjänstemän.

Skriften kan beställas eller laddas ned på www.finfa.se.