Ledigheter

Här hittar du information om ledighet för:

  • Facklig verksamhet

  • Föräldraledighet

  • Militärtjänst

  • Studieledighet

  • Starta eget (bedriva närginsverksamhet)

  • Närståendevård

  • Prova nytt arbete vid sjukdom

  • Svenskundervisning

  • Offentliga uppdrag