Facklig verksamhet

Den fackliga verksamheten regleras av ett flertal lagar och avtal.

Av central betydelse är Förtroendemannalagen som reglerar rätten till ledighet och betalning för fackliga förtroendemän. Den grundläggande rätten för alla att verka fackligt (föreningsrätten) regleras i Medbestämmandelagen.

En facklig förtroendeman kan även ha rätt till ledighet enligt Studieledighetslagen. 

En särskild lag ger de fackliga organisationerna rätt att under vissa förutsättningar begära representation i bolagsstyrelser. Det finns även en särskild lag om Europeiska koncernråd.

Skyddsombudens verksamhet behandlas i Arbetsmiljölagen.