Ledighet med vårdnadsbidrag

Observera att nya vårdnadsbidrag inte beviljas efter 1 februari 2016. Vårdnadsbidrag som beviljats före 31 januari 2016 löper beslutsperioden ut.

En förälder har enligt föräldraledighetslagen rätt till hel ledighet eller förkortning av normal arbetstid med hälften för vård av barn när helt vårdnadsbidrag enligt 8 § lagen om kommunalt vårdnadsbidrag lämnas för barnet.