Lönebeskedsamtal

Lönebeskedsamtalet är det tillfälle då chefen klargör hur lönen satts utifrån företagets förutsättningar och utifrån medarbetarens resultat.

När lönerna är avstämda och fastställd i förhandling kommunicerar chefen ny lön med medarbetaren i ett lönesamtal. I samtalet är den lönesättande chefens uppgift är att återkoppla och motivera den nya lönen för medarbetaren.