Lönestatistik

IKEM svarar endast i begränsad omfattning för egen statistikproduktion. Det huvudsakliga statistikbehovet tillgodoses av den lönestatistik som en gång per år insamlas och bearbetas av Svenskt Näringsliv. För att få åtkomst till "Fakta om löner 2016" måste du vara inloggad på webbplatsen.

Svenskt Näringslivs lönestatistik

Svenskt Näringslivs lönestatistik mäts i september månad varje år och består av tre delar:

  • Företagsstatistik för arbetare

Månads- och timlön och gäller endast för arbetare.

  • Förbundsstatistik (avtalsområde) för arbetare och tjänstemän.

Månads- och timlöner för arbetare och månadslön för tjänstemän.