Lönestatistik

Svenskt Näringsliv tar inte längre fram publikationen ”Fakta om löner”. Istället har vi publicerat lönestatistik för de befattningar som tidigare funnits i publikationen. Lönestatistiken baseras på de uppgifter som samlats in från företag som var medlemmar i Svenskt Näringsliv hösten 2017 och lönerna avser löneläget per september månad 2017.

Enbart medlemmar i IKEM:s arbetsgivarförening kan nå lönestatistiken.

Till sidan Lönestatistik september 2017 

 

Du skapar din inloggning till IKEM:s webbplats med hjälp av företagets organisations- och medlemsnummer.

Skapa inloggning