Pension

Har du en anställd som börjar närma sig pensionålder?

Pensionsåldern i Sverige är 67 år. Pensioneringstidpunkten är närmare bestämt den sista i den månad som arbetstagaren fyller 67 år. Här kan du ta del av:

  • de regler som gäller vid delpension.
  • hur och när en arbetstagares anställning kan avslutas vid pensioneringstidpunkten, samt
  • information om tjänstepensionerna för tjänstemän alternativt arbetare som är anställda i våra medlemsföretag