Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet för 2017 är 44.800 kronor (44 300 för 2016)

Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.

Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2017 är 45.700 kronor (för 2016 45 200)

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng.

Inkomstbasbeloppet är för år 2017 är 61 500 kronor (för 2016 59 300)

Inkomstbasbeloppet används bland annat för att beräkna gränsen för hur höga inkomster som ligger till grund för allmän pension. Det används också inom den kollektivavtalade pensionen för att fastställa gränsen för olika premienivåer.