Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet för år 2018 är 45.500 kronor (44.800 för 2017). 

Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.

Förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2018 är 46.500 kronor (45.700 för 2017).

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng.

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet är för år 2018 är 62.500 kronor (61.500 för 2017).

Inkomstbasbeloppet används bland annat för att beräkna gränsen för hur höga inkomster som ligger till grund för allmän pension. Det används också inom den kollektivavtalade pensionen för att fastställa gränsen för olika premienivåer.