Traktamenten

På Skatteverkets webbplats finns  belopp och procentsatser.

Till Skatteverket
 

Där hittar du aktuella uppgifter om exempelvis skattefria bilersättning, kostförmån, traktamenten och representation.

Observera att skatteverkets belopp endast anger vad som kan betalas skattefritt. Någon skyldighet enligt lag att betala dessa belopp finns inte. I stället kan detta regles i centrala eller lokala kollektivavtal. Alternativt en av arbetsgivaren fastställd policy.

IKEM:s kollektivavtal innehåller olika regler:

Tjänstemannavtalet

Det centrala avtalet innehåller ingen skyldighet att betala vare sig traktamente eller resekostnadsersättningar. Avtalet innehåller enbart en reglering av restidsersättning, inget annat.

Arbetsgivaren kan själv i en policy ange när ersättningar betalas och till vilka belopp, vilket vi rekommenderar. Det är också möjlig att sluta lokal kollektivavtal om traktamenten och reskostnadsersättningar.

Avtal med IF Metall

Explosivämnesindustri:

Arbetsgivaren ska betala traktamenten enligt de belopp som Skatteverket anger. Restidsersättning reglera i avtalets § 8. Ingen skyldighet att betala reskostnadsersättningar, dessa kan fastställas i arbetsgivarens policy eller i ett lokalt avtal

Gemensamma Metall:

Det centrala avtalet innehåller ingen skyldighet att betala vare sig traktamente eller resekostnadsersättningar.

Arbetsgivaren kan själv i en policy ange när ersättningar betalas och till vilka belopp, vilket vi rekommenderar. Det är också möjlig att sluta lokal kollektivavtal om traktamenten och reskostnadsersättningar.

I-avtalet:

Reglerar reseersättningar och traktamenten i § 7 i avtalet om allmänna anställningsvillkor.

Kemiska Fabriker:

Det centrala avtalet innehåller ingen skyldighet att betala vare sig traktamente eller resekostnadsersättningar. I § 7 i avtalet om allmänna anställningsvillkor finns dock en rekommendation att träffa lokala överenskommelser ”utformade så att företagets anställda omfattas av enhetliga regler”. Underförstått att samma regler ska gälla för arbetare och tjänstemän.

Oljeraffinaderier:

Det centrala avtalet innehåller ingen skyldighet att betala vare sig traktamente eller resekostnadsersättningar. I § 7 i avtalet om allmänna anställningsvillkor finns dock en rekommendation att träffa lokala överenskommelser ”utformade så att företagets anställda omfattas av enhetliga regler”. Underförstått att samma regler ska gälla för arbetare och tjänstemän.

Tvättindustri/Textilservice:

Det centrala avtalet innehåller ingen skyldighet att betala vare sig traktamente eller resekostnadsersättningar. I § 6 i avtalet om allmänna anställningsvillkor finns dock en rekommendation att träffa lokala överenskommelser ”utformade så att företagets anställda omfattas av enhetliga regler”. Underförstått att samma regler ska gälla för arbetare och tjänstemän.

Återvinningsföretag:

Det centrala avtalet innehåller ingen skyldighet att betala vare sig traktamente eller resekostnadsersättningar.

Arbetsgivaren kan själv i en policy ange när ersättningar betalas och till vilka belopp, vilket vi rekommenderar. Det är också möjlig att sluta lokal kollektivavtal om traktamenten och reskostnadsersättningar.