Undantag från krav på arbetstillstånd

En medborgare från ett land utanför Norden, Schweiz och EU som ska arbeta i Sverige ska som huvudregel ha arbetstillstånd. Tillståndet ska vara klart före inresan. Den sökande får inte börja arbeta förrän tillståndet är klart.

Utöver undantaget för EU/EES-medborgare finns en mängd undantag för vissa speciella kategorier till exempel studenter, vissa specialister med uppdrag inom en koncern, "akutmontörer", artister, chaufförer, gästforskare och asylsökande. Även utländska arbetstagare som inom ramen för en affärsuppgörelse ska genomgå utbildning, genomföra tester och liknande i Sverige undantas från kravet på arbetstillstånd. Även utländska arbetstagare som är anställda i företag i internationella koncerner och som ska genomgå företagspraktik i Sverige undantas.