Sumpar Sverige möjligheterna till klimatsmarta investeringar?

Att göra saker som skor, bilar och plast av träd, växter och återvunna material kan vara klimatsmart. Fler och fler förstår det, både konsumenter och politiker. Sveriges har både råvarorna och kompetensen. Men lagar och regler hindrar och investeringarna hamnar därför utanför Sverige. IKEM vill att reglerna ändras så mer klimatsmart produktion hamnar här.

Kemiindustrierna använder gärna mer förnybara råvaror i stället för kol, olja och gas

En viktig orsak till klimathoten är att för mycket kol, olja och naturgas används. En del, även om den är liten, används av kemiindustrin till att göra plaster, material och kemikalier. Smarta saker som gör livet lättare. Produkterna är bra, men det är inte bra att råvarorna är fossila. Så behöver det inte vara. Skulle vi använda andra förnybara råvaror skulle det kunna minska vår klimatpåverkan. Tekniskt går det utmärkt att byta råvara för vår industri, om förutsättningarna är de rätta.
Det finns ingen motsättning mellan industriella utveckling och att lösa klimathoten – bara möjligheter
När klimathot diskuteras finns två viktiga fakta som hänger ihop och som debatten ofta missar.
  1. Samhället behöver hitta nya lösningar för att lösa klimathotet.
  2. Industrin är duktig på att göra vanliga saker som människor vill ha till ett bra pris.
Det finns med andra ord ingen motsättning mellan industriell utveckling och klimathot. Tvärtom är den industriella utvecklingen en förutsättning för att få fram klimatsmarta produkter och tjänster. Det verkar IKEM för. Vi ser också stora möjligheter för Sverige inom detta område. Tänk om vi använder vår industriella förmåga att skapa produkter och lösningar som hela världen kan använda?

Politiken sätter krokben för sig själv - Lagar och regler skapar hinder i stället för möjligheter

Det finns en bred politisk vilja att både bidra till ekonomi som använder förnybara råvaror mer, det som förenklat kallas en bioekonomi. Men det finns fortfarande många lagar och regler som hindrar. Det är inte bra. Vi vill ha bort de hinder som finns så att Sverige lockar till sig ordentligt av de investeringar som sker globalt idag.

Bioplast är ett bra exempel på problemen

Bioplaster är en möjlighet, vilket fler och fler upptäcker. Konsumtionen går upp med 15-20 procent per år. En vanlig Coca-Colaflaska innehåller drygt 20 procent bioplast, vilket gör att mindre olja används.
 
Europas konsumenter ligger i framkant inom området och köper 40 procent av världens produktion. Men tyvärr sker produktionen mer och mer utanför Europa. Lagar och regler gör att inom tre-fyra år kommer EUs andel av industriproduktionen mer än halveras. Det är en katastrof för EUs ambitioner att skapa en bioekonomi.
 

Bioplast marknad, globalt

 

 

 

2013

2018

Not

Bioplast marknad

MTon

1,6

6,7

Över 400 % tillväxt

EU, andel av produktion

Andel

17 %

7 %

EUs andel mer än halveras trots att EUs konsumenter står för 40 % av konsumtionen.


Källa: European bioplastic, december 2014