Bakgrund - BlåGul Kemi

Det finns ett ökat intresse för en biobaserad ekonomi där varor och tjänster är baserade på bioråvaror. För Sverige med mycket förnybar råvara och hög kompetens om kemi, bioteknik och life science är det en möjlighet. I utvecklingen av ett biobaserat samhälle är kemiindustrin central eftersom våra industrier kan göra om förnybara råvaror till alla de kemikalier, material och bränslen som behövs i vårt samhälle.

Idag finns kunskapen och forskningen för hur förnybara råvaror kan användas för att göra i princip alla kemikalier och material som behövs i samhället. Att ersätta alla fossila råvaror är idag svårt då volymerna förnybart inte räcker. Men mycket mer skulle kunna göras, särkskilt på de områden där efterfrågan och marknad börjat ta fart.
 
Med rätt förutsättningar kan utvecklingen ta fart. Men det krävs särskilda förutsättningar för att investeringarna i moderna biobaserad produktion ska hamna i Sverige.
 
IKEM vill att politiker och samhälle ska förstå möjligheterna som finns med utvecklingen av biobaserade produkter i Sverige och hur keminindustrin kan bidra. Det gör vi genom att berätta om möjligheterna och förutsättningarna. Vi kallar det för BlåGul Kemi (Blått + Gult som i svenska flaggan = Grönt)).

 

Läs mer om BlåGul Kemi i Naturvetaren

 
 
Kontakta gärna oss om du har några frågor eller om du vill delta i våra seminarier eller ordna ett möte jobbet om bioekonomi. Kontakta Nils Hannerz ansvarig för Indusdtriell bioekonomi på IKEM. Nils kontaktuppgifter hittar du till höger på denna sida.