BioInnovation - samarbete för en industriell biobaserad ekonomi

Med förnybara råvaror i centrum det strategiska innovationsprogrammet ”Nya biobaserade material, produkter och tjänster” kallat BioInnovation startat 2014.

Bakom BioInnovation står i dag 58 företag och organisationer som tillsammans utlovat såväl direkt finansiering av programarbetet som egna insatser på minst 50 miljoner kronor per år. IKEM, Skogsindustrierna och TEKO har samarbetat intensivt för att få programmet på plats. Verket för innovationssystem, VINNOVA, fattade 19 maj 2014 beslutet att bidra med upp till 50 miljoner kronor per år i till programmet, som planeras pågå i två etapper till och med 2020. Programmets totala budget är beräknat till 600 miljoner kronor till 2020.
 
Listan med exempel på förväntade resultat från programmet kan göras lång. Tydliga exempel är textilproduktion i pappersmaskiner, biobaserade kompositer, produkter för att skörda och lagra energi på papper eller textil, biobaserade antibakteriella ytor, och produkter med integrerade sensor- och kommunikationssystem.

För IKEM är detta en viktig del i arbetet med att förbättra förutsättningarna för nyinvesteringar och bättre attityd kring kemiindustri. Under parollen BlåGul Kemi driver vi olika initiativ för att få fler att se möjligheterna med en svensk stark kemiindustri. Programmet BioInnovation är en viktig komponent i det arbetet.
 

Läs mer om programmet på bioinnovation.se