Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi bygger på att öka utnyttjandet av varor, ökad återvinning och återanvändning. På det sättet utnyttjar vi varor som vi producerat bättre och minskar mängden avfall. Begreppet har hamnat i fokus för politiska förslag kring hur samhället ska bli mer resurseffektivt och mindre miljöbelastande. IKEM är aktivt i debatten för att öka förståelsen av hur våra industrier på bäst sätt kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Ambitionen för dem som driver visionen om en cirkulär ekonomi är att minska resursförbrukningen genom att varor och material återanvänds. Det kan handla om att avfall används för att tillverka nya saker. Eller att nyttja smarta digitala tjänster som gör att produkter kan användas mer under sin livstid. 
 
Om det görs på rätt sätt kan det leda till mindre behov av nya råvaror, samtidigt som ekonomin växer. Ökad återanvändning kan då leda till nya ekonomiska möjligheter. För kemi- och plastindustrierna passar den ökade möjligheter att använda återvunna råvaror bra ihop med vår vilja att minska beroendet av fossila råvaror. 
 
Vi tycker därför att det är viktigt att Sverige och EU inte missar möjligheterna till att skapa en mer cirkulär ekonomi. Ett problem är debatten och opinionen kring kemikalier som får som konsekvens att det blir svårare att skapa mer cirkulära flöden av material. Om vi bara tittar på ämnenas farlighet i stället för att bedöma riskerna kommer vi elda upp många värdefulla material som skulle kunna återanvändas. 
 
Tillsammans behöver vi inom industri, akademi, politik, myndigheter och övrigt samhälle skapa grund för en vetenskapligt baserad dialog om hur vi hanterar kemikalier rätt och rationellt. Lyckas vi tillsammans med det finns stora möjligheter.