Basindustrin samverkar i elfrågan

IKEM är en aktiv del av SKGS – Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet.

Tillsammans står dessa sektorer för 80 procent av industrins elanvändning, 25 procent av såväl den totala elanvändningen som exportinkomsterna i landet och för 400.000 direkt och indirekt anställda. Basindustrin producerar viktiga byggstenar som behövs i det hållbara samhällsbyggandet i hela världen. Genom klimatvänlig el och effektiva processanläggningar skapar basindustrin välfärd och global klimatnytta sedan decennier. www.skgs.org