För skolan: Lärare och elever

Under rubriken För skolan har vi samlat information, inspiration och undervisningsmaterial för elever och lärare som vill veta mer om hur kemi och kemiteknik bidrar till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.

Kemiföretag skapar innovationer som kan ge renare energi, effektivare mediciner, nya transportlösningar och ett lantbruk som ger livsmedel till en växande befolkning. Viktiga förbättringar som alla leder mot ett mer hållbart samhälle.

De flesta av IKEM:s medlemsföretag är utlandsägda och investeringsintensiva. Flera av dem ser möjligheten att i Sverige utveckla en biobaserad produktion av kemikalier, material, drivmedel och produkter. Det kommer på sikt ge nya hållbara material som helt kan förändra såväl industriella lösningar som konsumentprodukter.

För företag som vill investera och producera i Sverige är tillgång till rätt kompetens en viktig faktor. Utan en fungerande skola med bra undervisning i naturvetenskap och kemi, står sig Sverige sig slätt. Därför satsar IKEM på skolan.

I vårt breda utbud av satsningar på att öka intresset för kemi och andra naturvetenskapliga studier ingår bland annat:

Skolnytt

Skolnytt skickas ut  från IKEM  till alla NO- och kemilärare som prenumererar på material om plast- och kemibranschen. Utkommer en gång per termin.
 

Cleanright - Lärarinstruktioner och elevfrågor

Lärarinstruktion till Cleanright - hemsidan med information om tvätt- och rengöringsprodukter. Cleanright kan användas i hem- och konsumentkunskapen samt kemiundervisningen i grundskolan.

Länk till lärarinstruktionen.

Hemsidan Cleanright