Plastkunskap för gymnasieskolan

I ”Plastkunskap för gymnasieskolan” har vi utvecklat ett undervisningsmaterial som innehåller dels ett antal powerpoint-serier på olika teman inom plastområdet, och dels lärarhandledningar via webinarier. Varje lärare på svenska gymnasier med teknikutbildning erbjuds att efter registrering ladda ned vårt kursmaterial för gymnasieskolan.

Kursmaterialet bygger på kursboken ”Värt att veta om plast” av Ulf Bruder. Det är även Ulf Bruder som håller i webinarierna i materialet. Syftet med materialet är att bidra till att gymnasieelever får en uppdaterad information om den stora materialgruppen Plaster.
 
Inriktningen på undervisningsmaterialet är främst användningen av plaster, dvs det finns inte något ingående kemiavsnitt, så den största delen av materialet passar bäst för kurser på Teknikprogrammet. Men i materialet finns även ett avsnitt om plasterna och miljön, med diskussioner om plastens betydelse för ett hållbart samhälle, och det avsnittet passar även utmärkt för kemiämnet på Naturvetenskapsprogrammet och för det enskilda ämnet Naturkunskap.
 

Vi har tagit fram en vägledning och rekommendation om vilka delar av det aktuella undervisningsmaterialet som passar för vilken kurs. I den finns även en hänvisning till de specifika kurserna med vilket centralt innehåll och vilka kurskrav som möts genom de olika kapitlen i undervisningsmaterialet.  

Till Vägledning till kursmaterialets användning 

Kursmaterial

A) Powerpointpresentationer (office 2010) och tillhörande webinarier (MP4-videofil):

Följande elva lektioner finns:

 1. Polymerer, plaster och gummi.
 2. Volymplaster.
 3. Konstruktionsplaster.
 4. Avancerade plaster.
 5. Bioplaster.
 6. Plaster och miljön.
 7. Modifiering av plaster.
 8. Materialdata och provningsmetoder.
 9. Formsprutningsmetoder.
 10. Övriga bearbetningsmetoder för termoplaster.
 11. Efterbearbetning av formgods.

Presentationerna är avsedda för 45-minuters lektioner och webinarierna är läraranvisningar på vardera 10-15 minuter.

Se en introduktionsfilm om materialet, 7 min.
 
Gå vidare till registreringssidan och beställ kursmaterialet här.