Allkemi: Ett ungdomsmagasin om kemi

Kemin är överallt. Från mat och kläder till mediciner och datorkomponenter. I allt används kemi. Schampot du har i duschen, lacken på din cykel, pappret du skriver på och huvudvärkstabletten du tar när du har feber. Allt bygger på kemisk kunskap och forskning.

Men varför har olika ämnen så vitt skilda egenskaper, och vad använder man alla olika ämnen till? Vad har vi egentligen för praktisk nytta av kemikalier och kemisk kunskap?

Ett högaktuellt exempel är den globala uppvärmningen. Det är det allvarligaste problemet vi människor har just nu och det hänger nära samman med vår förmåga att hitta nya energilösningar. Och vare sig lösningarna heter solceller, vätgas som används i bränsleceller, eller fusionsreaktorer som behöver extremt tåliga väggar, så är kemisk kunskap viktig.

Vill du veta mer? I så fall är ungdomsmagasinet Allkemi något för dig.

IKEM ger ut ungdomsmagasinet Allkemi. Intresseväckande läsning från kemins värld som bygger på tidigare publicerade artiklar i tidskriften Kemivärlden/Kemisk Tidskrift. Tidningen utkommer en gång per termin.

Allkemi nr 2 2018

Allkemi nr 1 2018

Allkemi nr 2 2017

Allkemi nr 1 2017

Allkemi nr 2 2016

Allkemi nr 1 2016

Allkemi nr 2 2015

Allkemi nr 1 2015

Allkemi nr 2 2014

Allkemi nr 1 2014

Allkemi nr 2 2013

Allkemi nr 1 2013

Du kan prenumerera gratis.

Prenumerera elev
 

Prenumerera lärare