Kemins Dag 2017

Kemins Dag firas i år den 20-21 oktober.

Målet med Kemins Dag är att öka intresset för kemi och annan naturvetenskap. Bakom arrangemanget står Svenska Kemistsamfundet, Nationalkommittén för kemi, Kemilärarnas resurscentrum och IKEM.
 
Varje år tar IKEM fram ett nytt spännande experiment tillsammans med Kemilärarnas Resurscentrum och några utvalda Science Centers. Precis som tidigare kommer det att vara vardagsanknutet och lätt att genomföra. 
 
Allt som behövs till experimenten packas sedan i ett materialpaket som lärare kan beställa utan kostnad. I paketen finns även lärarinstruktion och informationsmaterial till eleverna. Varje materialpaket räcker till en klass med 30 elever. 
 
I maj kommer du ha möjlighet att beställa materialpaketet.