Kemins Dag 2018

Vi kommer att publicera information om Kemins Dag 2018.

Kemins Dag experiment 2017 - en instruktionsfilm 

Louise Fornander, kemikalieexpert på IKEM, instruerar lärare och pedagoger som ska göra experimentet 2017. Årets tema är ”blå-gul kemi”, och i år har vi tagit fram tre experiment till det här temat. Filmen är ett komplement till det skrivna materialet som kom med i materiallådan.
 

 

 

Blå-gul kemi var temat 2017

Temat Blå-gul kemi var valt med omsorg. Med det här temat, som innefattar blått och gult, laborerade och diskuterade vi  färger, men vi fick också möjlighet att diskutera den svenska kemiindustrin och kemiforskningen.

Blått + gult = grönt

Vad händer om man blandar blått och gult? Jo, grönt! Vi inkluderade i det här temat även det mycket viktiga området ”grön kemi”. Inom grön kemi tittar man på hela produktionskedjan, från råvara till produkt och innefattar även vad som händer efter man använt färdigt produkten i fråga. Man vill minimera avfallsmängden och energikonsumtionen. För att vi ska kunna leva i ett hållbart samhälle är det mycket viktigt att vi använder oss av den här helhetssynen.

Kemins Dag är ett ypperligt tillfälle för oss att kunna sprida information om den gröna kemin, hur forskningen går framåt med stormsteg, och hur en vanlig konsument kan bidra till omställningen. Kemi är grundstenen i alla gröna lösningar och en förutsättning för det hållbara samhället – eftersom allt vi ser omkring oss är faktiskt kemi.

  • #keminsdag