Om Kemins Dag

Kemins Dag är ett årligt återkommande arrangemang med mål att väcka och sprida intresse för kemi hos unga.

Kemins Dag har en lång historia och har arrangerats sedan mitten på 90-talet. Från 2002 har IKEM tagit fram ett materialpaket som är ett mycket uppskattat tillskott till Kemins Dag. När materialpaketen började tas fram gjordes det i en upplaga av 100 stycken - nu är vi uppe i 4 500 materialpaket som når 110 000 barn och ungdomar.

Vi som står bakom Kemins Dag

Bakom arrangemanget står IKEM, Svenska Kemisamfundet, Nationalkommittén för kemi och Kemilärarnas resurscentrum.

Vi som tar fram materialet i paketet

Bakom framtagandet av materialpaketet är en grupp engagerade pedagoger och kemister från IKEM, Tom Tits, Molekylverkstan, Kemilärarnas Resurscentrum, Linnéuniversitetet och Nobelmuseet.