Forskning och innovation

Våra medlemsföretag utvecklar smartare material, produkter och processer som förbättrar vardagen för alla. IKEM vill att Europa och Sverige ska fortsätta vara en ledande kontinent i den globala konkurrensen om innovation. Vi vill dubbla satsningarna i forsknings och innovation i våra sektorer kemi, plast, raffinaderier och life science för mer jobb, ökad samhällsnytta och nya investeringarna i Sverige.

Tillsammans satsar våra företag mer än 9 miljarder Euro i forskning och innovation i Europa. Mer av det skulle kunna komma till Sverige men då behöver också Sverige satsa mer på industrirelevant forskning. Industrirelevant forskning behöver inte bara vara tillämpad forskning. Det är också relevant grundforskning.

Flera av våra medlemsföretag samarbetar med nobelpristagare om nya innovation. Processeffektivisering, separationsteknik för både stora flöden och life science, cirkulära- och biobaserade lösningar, smarta material, katalysatorer & enzymer, fordonskomponenter, byggmaterial, digitalisering och framtidens städer är exempel på områden vi tittar på.

Inom området bedriver vi påverkansarbete där vi förklarar för beslutsfattare hur vi tillsammans kan nå målen om att göra Sverige mer attraktivt för industrin. Vi stöttar också våra medlemmar med råd om hur de kan öka samverkan med samhälle, myndigheter, forskningsgrupper med mera. Industriell innovation sker i första hand i samverkan med värdekedjor där samhället vilja och önskemål är viktigt.

Första steget för att samverka med IKEM är att börja följa våra utskick till industrins forsknings- och innovationsledare. Skicka ett mejl så kan du få följa det arbetet. Vi är transparanta så även du som är intresserad men inte jobbar på ett medlemsföretag är välkommen.

Våra mål och strategier beslutas av vår styrelse på rekommendation av vår kommitté för Forsknings och Innovation. 
 

Läs mer om vår kommittée här