Innovation och forskning

Innovation ökar konkurrenskraften hos våra medlemmar. Att Sverige fortsätter att ligga i täten inom innovationsområdet är viktigt för att attrahera företag att investera i Sverige.

IKEM:s uppgift är att stimulera medlemsföretagen till ökad innovationsförmåga. Vårt arbete inriktas därför på att ge våra medlemmar en god överblick över strategiskt viktiga forskningsinitiativ samt att agera brobyggare mellan medlemsföretag och olika innovationsaktörer. IKEM arbetar även med att öka effektiviteten i den nationella och Europeiska forskningsstrukturen. 

  • Prioriterade områden är hållbarhet och återvinning för ökad konkurrenskraft.
     

IKEM har etablerat kontakter med övriga branschförbund, Vinnova, Kammarkollegiet, KKV, Industrirådets FoU.referensgrupp, Svenskt Näringslivs FOI avdelning, med flera. Vi har även anslutit oss till nätverket Innovation Pioneers för att samverka med andra inom området.

Tillsammans med Teknikföretagen (Industrirådet) har IKEM framfört rekommendationer rörande ”Innovationsupphandling” till riksdagen. Under 2013 tog vi åter upp kontakterna med KTH, Chalmers, Umeå och Lund för att knyta IKEM närmare deras lokala nätverk. Vi arbetar också med att identifiera möjligheter inom de så kallade ”Strategiska Samverkansområdena” för våra industrigrenar. Vi har arbetar vidare med att samla intressenterna inom Life Science under kreativa former med syftet att ena branschen om vägen framåt. Möten har genomförts i Stockholm, Lund, Mölndal och Uppsala. Nästa möte planeras till våren 2018 och platsen är då Umeå.
 

Vår vision

  • IKEM har en ledande roll inom INNOVATION i Svenskt Näringsliv
  • IKEM är en naturlig hemvist för nystartade Innovationsföretag med kemianknytning
  • IKEM ses som en katalysator för att öka innovationsförmågan hos medlemmarna
  • Arbetet medverkar till att öka medlemmarnas konkurrenskraft och bidrar till investeringar i Sverige.