Kemikaliefrågor

Utveckling och innovation är nyckeln till långsiktig tillväxt för industrin. Därför vill IKEM att regelverken för kemikaliekontroll ska vara utformade så att politiska målsättningar för skydd av hälsa och miljö kan uppnås samtidigt som industrins konkurrenskraft stärks.