Regeringen har förbjudit bisfenol A i barnmatsburkar

Regeringen beslutade i april 2012 att förbjuda användningen av bisfenol A i förpackningar till livsmedel avsedda för barn under tre år. Förbudet gäller från juli 2013.

Därför är det idag inte längre tillåtet att sälja nappflaskor av polykarbonat eller förpackningar med lack och ytskikt som innehåller bisfenol A avsedda för barn under tre års ålder.

Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket redovisade våren 2011 ett regeringsuppdrag om bisfenol A. Myndigheterna ansåg inte att det fanns allvarliga risker och därför saknades underlag för generella förbud eller begränsningar. Dock föreslogs en rad åtgärder för att öka kunskapen om förekomst och exponering, samt för att skydda små barn mot exponering från kända källor.

 Livsmedelsverkets webbsida om Bisfenol A

 Länk till Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket regeringsuppdrag om bisfenol A