Exponeringen av bisfenol A är mycket låg

Forskare har undersökt vilka mängder av ämnet bisfenol A som den svenska befolkningen exponeras för. Man konstaterar att halterna är låga.

Det är forskare från Arbetsmiljömedicin i Lund och från Umeå universitet som tillsammans för första gången studerat den allmänna svenska befolkningens exponering för bisfenol A.

Befolkningsstudier har tidigare gjorts i Norge, Holland, Tyskland och USA. Vanligen hittar man bisfenol A i urinprover, men halterna har varit låga.

Provtagning skedde år 2009 inom ramen för Naturvårdsverkets hälsorelaterade miljöövervakning och MONICA-projektet i Norr- och Västerbotten som har registrerat insjuknande i slaganfall och hjärtinfarkt samt genomfört hälsoundersökningar av befolkningen. Koncentrationen av bisfenol A i urin från 323 vuxna norr- och västerbottningar hade ett medelvärde om 4,1 μg/L i urinprov. Halterna är något högre än i studier gjorda i USA men i nivå med dem man sett i Norge och hos barn i Tyskland.

Slutsatsen är att alla är exponerade för bisfenol A, men att det är viktigt att påpeka att de halter som uppmätts är låga.

För att få en proportion på detta värde kan man göra följande beräkning. Mängden bisfenol A i urinprovet på 4,1 μg/L motsvarar ungefär ett dagligt intag på det dubbla. En person som väger 60 kg har då fått i sig 0,1 μg/kg/dag. Vilket innebär 500 gånger lägre än den fastställda säkerhetsnivån.