Varför används Bisfenol A?

Bisfenol A är en kemikalie som till största del används som råvara för plastindustrin när man tillverkar polykarbonat och epoxi, två plastmaterial som används inom områden där säkerhet, hygien och hållbarhet är av speciell betydelse.

Polykarbonat kan ersätta glas vilket ger produkter med bättre funktion, lättare material och minskad risk för olyckor, eftersom plasten är ”okrossbar”. Exempel är material i kontakt med livsmedel, medicinsk utrustning, flygplansfönster, säkerhetshjälmar, och rotorblad på vindkraftverk.

Epoxiplast används exempelvis som invändigt skyddslack i konserv- eller dryckesburkar av metall eller till invändig ytbeläggning vid renovering av vattenrör. Utanför plastindustrin används bisfenol A exempelvis i kvitton av termopapper och antioxidant i bromsvätska.

Bisfenol A tillverkas av aceton och fenol, två kemikalier som kan tillverkas antingen av förnyelsebara råvaror eller av olja/naturgas.

Omfattande studier har visat att bisfenol A är lättnedbrytbart enligt de kriterier som fastställts av OECD. Det innebär att BPA snabbt bryts ner i miljön. De spår av bisfenol A som kan påvisas i miljön anses inte ha en negativ effekt.

► Under relaterad information till höger på denna sida hittar du mer information om bisfenol A