Otaliga applikationer

Omkring 90 procent av ftalaterna används som mjukgörare i plast, främst de med högre molekylvikt. Exempel på andra användningsområden är i gummiprodukter, färg, lim och tätningsmedel. Vissa ftalater är godkända för användning i kosmetiska produkter.

I PVC används ftalaterna som mjukgörare. De ger PVC den flexibilitet och elasticitet som krävs i ett flertal olika applikationer, särskilt inom byggsektorn (isolering av elektriska kablar, takbeläggningar, golvmattor och tapeter), inom bilindustrin (inredning, kablar och underredsbehandling), möbler och konstläderprodukter.

Det finns också ftalater som används i kosmetika. Idag är det endast ftalaterna DMP och DEP som används i dessa produkter. Dessa två ftalater är inte klassificerade eller begränsade, eftersom de inte utgör några risker för vår hälsa eller miljön.

► Läs mer www.plasticisers.org/applications