Pågående forskning om mjukgörare

Hela kemiindustrin tar på största allvar sitt ansvar att säkerställa säker användning av sina ämnen och produkter samt uppfylla all relevant lagstiftning. Vi vill också bidra till en hållbar utveckling.

När det gäller de lågmolekylära ftalaterna som bedömts som ämnen med särskilt farliga inneboende egenskaper (enligt REACH) är mjukgörartillverkarna medvetna om marknadens behov av att finna alternativ till dessa.

Emellertid är det viktigt att vara försiktig och att ta nödvändig tid för att utvärdera eventuella risker hos nya ämnen både med avseende på hälsa och miljö. Det måste också vara såväl tekniskt och ekonomiskt möjligt att byta till ett annat alternativ.

► Läs mer om mjukgörartillverkarnas bidrag till en hållbar utveckling för PVC-produkter inom det frivilliga åtagandet VinylPlus,  www.vinylplus.eu/.