Vanliga frågor

Vad gäller för medicintekniska produkter som innehåller ftalater?

Enligt det medicintekniska regelverket inom EU ska produkterna vara säkra och lämpliga för sitt ändamål:
Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats  


Åtskilliga medicinska produkter innehåller den lågmolekylära ftalaten DEHP som är finns med i European Pharmacopoeia som en mjukgörare för användning i medicintekniska produkter. Användningen av DEHP i medicintekniska förpackningar och produkter (inklusive blodpåsar) samt förpackningar i direkt kontakt med medicintekniska produkter är undantagna från kravet om godkännande enligt kemikalielagstiftningen REACH för fortsatt användning.

Är ftalater flyktiga?

Högmolekylära ftalater har väldigt låg flyktighet. De är viskösa vätskor som binds hårt i PVC-produkterna och har minimal migration vid normal användning. Detta gäller även för avskavda partiklar som kan samlas ihop i damm.

Vad är känt om riskerna med en kombinerad effekt (ibland felaktigt kallad ”cocktail-” eller ”kumulativ” effekt)?

Det här är ett nytt område. EU-kommissionen och ett flertal andra medlemsländer undersöker för närvarande den här frågan med syfte att kunna införa kriterier och en robust vetenskaplig metodik som kan skapa en fast grund för att hantera denna fråga. Kommissionen är ålagd att rapportera till Europeiska Miljörådet angående detta under 2012.

Är ftalaterna cancerframkallande?

Nej, ingen ftalat är cancerframkallande för människor. Alla påståenden om att ftalaterna skulle vara cancerframkallande för människor är en missuppfattning som härrör från forskning på gnagare som nu är nu vetenskapligt bevisat inte har någon relevans för människor.

Är ftalaterna hormonstörande?

De mest använda ftalaterna i Europa, de högmolekylära (som DINP, DIDP och DPHP) är inte hormonstörande ämnen.

Orsakar ftalater astma?

Nej, det anser inte myndighetsexperterna. De tycker inte att forskningen visar på ett samband. Tvärt om är säkerhetsmarginalerna tillräckliga.