Allmänna bestämmelser för leverans av kemikalier och tillsatsmedel

För att underlätta mellan kemikalieleverantör och kund har SSG Standard Solutions Group AB å ena sidan samt IKEM - Innovations- och kemiindustrierna å andra sidan antagit ett dokument om allmänna bestämmelser för leverans av kemikalier och tillsatsmedel.

Dokumentet innehåller bestämmelser om exempelvis varans egenskaper, förpackning, märkning, rengöring, kvalitetskontroll, leveranstid, ansvar för fel, reklamation och krav och ansvarsbegränsning. Den nu gällande versionen är från september 2017. Betämmelserna filnns även i en engelsk version.

För åtkomst till dokumentet krävs medlemsinloggning bransch. Till höger på denna sida finns en inloggning till medlemssidorna, m+. För att skapa en ny inloggning, klicka på länken och följ instruktionerna. För icke-medlemmar som önskar ta del av de allmänna bestämmelserna hänvisar vi till SSG Standard Solutions Group.

► Webbplatsen för  SSG Standard Solutions Group  www.ssg.se