Allmänna bestämmelser för leverans av kemikalier och tillsatsmedel

För att underlätta mellan kemikalieleverantör och kund har SSG Standard Solutions Group AB å ena sidan samt IKEM - Innovations- och Kemiindustrierna å andra sidan antagit ett dokument om allmänna bestämmelser för leverans av kemikalier och tillsatsmedel.

Dokumentet innehåller bestämmelser om exempelvis varans egenskaper, förpackning, märkning, rengöring, kvalitetskontroll, leveranstid, ansvar för fel, reklamation och krav och ansvarsbegränsning.

För åtkomst till dokumentet krävs medlemsinloggning bransch. Till höger på denna sida finns en inloggning till medlemssidorna, m+. För att skapa en ny inloggning, klicka på länken och följ instruktionerna. 

Den nu gällande versionen är från juli 2010. En översyn har pågått en tid och vi räknar med att en uppdaterad version kommer i början av 2017. Dokumentet kan innehålla inaktuella uppgifter och/eller sakna information som borde finnas med men vi tror ändå att förslaget till bestämmelser kan ge användaren en viss ledning. Vi tar tacksamt emot synpunkter på innehållet. Bestämmelserna finns även i en engelsk version. Den uppdaterade engelska versionen kommer att dröja ytterligare en tid efter det att den svenska publicerats.

För icke-medlemmar som önskar ta del av de allmänna bestämmelserna hänvisar vi till SSG Standard Solutions Group.

► Webbplatsen för  SSG Standard Solutions Group  www.ssg.se