Narkotikaprekursorer

Om du har information om en händelse som du tycker verkar misstänkt ska du kontakta polisen eller Tullverket. Ingen misstanke är för liten. En liten pusselbit än bättre än ingen alls och det kan vara din bit som gör att hela bilden framträder.

Olaglig framställning av syntetiska narkotika och narkotikalika droger utifrån kemikalier är ett växande problem, framförallt internationellt men också i Sverige. Tillverkningen kan vara omfattande för distribution till en större missbruksmarknad eller mindre och då oftast för personligt bruk eller för en mindre krets missbrukare.

För att bromsa den här utvecklingen är flera av de kemikalier som används för tillverkning av narkotika, så kallade narkotikaprekursorer, reglerade i internationella konventioner och lagstiftningar. Efterlevnaden av dessa lagar och regleringar är viktig för att nå resultat. Därtill behövs engagemang för att på olika sätt begränsa åtkomsten av såväl kemikalier som teknik som är nödvändiga i en illegal drogtillverkning. Inte minst är det nödvändigt att det finns en medvetenhet om problemet samt bra rutiner inom de företag och institutioner som hanterar aktuella kemikalier.

Samarbete företag – myndigheter 

Av EU:s bestämmelser inom området framgår också att en medlemsstats behöriga myndigheter ska samarbeta med marknadsaktörerna. För att kontrollen av prekursorer ska vara verkningsfull är det viktigt att marknadsaktörer omgående underrättar myndigheterna om alla omständigheter, till exempel ovanliga beställningar och transaktioner, som tyder på att prekursorer kan komma att avledas till olaglig framställning av narkotika.

Läkemedelsverket, Tullverket och Rikskriminalpolisen samverkar med branschorganisationerna Innovations- och kemiindustrierna (IKEM), Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet (KTF) och Swedish Labtech och har tillsammans tagit fram en broschyr med information om narkotikaprekursorer – ”Utnyttjas din verksamhet av kriminella?”

 Utnyttjas din verksamhet av kriminella?
 

Överenskommelse: Samverkan gällande narkotikaprekursorer, 2015