Medlemskap betyder kollektivavtal

Medlemmar i IKEM blir bundna till de kollektivavtal förbundet tecknat med motparterna. Kollektivavtal för arbetare tecknar vi med IF Metall, medan avtalen för tjänstemännen är mellan förbundet och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Naturvetarna.


Innovations- och kemiarbetsgivarna har kollektivavtal inom en rad olika avtalsområden och ett tjänstemannaavtal. Varje avtalsområde har en avtalsansvarig.

Avtalsområden

 • I-avtalet (omfattar  Stenindustrin och Läder- och sportartikelindustrin från och med 2016)
 • Explosivämnesindustrin
 • Glasindustrin
 • Kemiindustrin
 • Metallföretag
 • Oljeraffinaderier
 • Sockerindustrin
 • Tvättindustri/Textilservice
 • Återvinningsföretag
   
 • Tjänstemannavtalet

Giltighetstider för kollektivavtalen
 

1 april 2017 till och med 31 mars 2020
Tjänstemannavtalet
I-avtalet
Kemiska fabriker
Gemensamma metallavtalet
Återvinningsindustrin

1 juni 2017 till och med 31 maj 2020
Oljeraffinaderier 
Glasindustrin 

1 juli 2017 till och med 30 juni 2020
Explosivämnesindustrin 
Läder- och Sportartikelindstrin (numera I-avtalet)
Stenindustrin (numera I-avtalet)
Tvättindustri/Textilservice

1 juni 2017 till och med 31 maj 2020
Sockerindustrin