Avtal 17 i fokus

Under IF Metall och respektive nya avtal samt under Tjänstemännen hittar du länk till en sida med sammanfattningar av de nya avtalen.

Nu kan du titta på avtalskonferensen i efterhand. Vi har även publicerat Frågor och svar i vilken vi gjort en sammanställning ifrån chatten vi hade öppen under webinariet. Du kan även ladda ner IKEM:s powerpoint-presentation här.

Du behöver logga in på webben för åtkomst till sammanfattningarna. Ny inloggning skapar du med företagets organisations- och medlemsnummer.

För att kunna se avtalskonferensen måste du logga in på webbplatsen. Om du inte har någon inloggning skapar du enkelt en inloggning med hjälp av företagets medlems- och organisationsnummer.
 

Skapa en inlogning till webben

 

Till sidan med Avtalskonferensen (logga in först)
På sidan Avtalskonferensen finns filmen, Frågor och svar samt presentationen från webinariet.
 

Sammanfattningar av avtalen med IF Metall se under det avtal ditt företag har

 

Sammanfattningar av avtalen med Tjänstemännen

 
Här publicerar vi kontinuerligt fakta, artiklar och nyheter som gäller våra avtalsområden. Under rubriken Nyheter om Avtal 17 har vi samlat alla nyhetsartiklar som vi har publicerat på vår webbplats.
 

Nyheter om Avtal 17


Det finns även en gemensam webbplats för industrin där du kan hitta ytterligare information om avtalsförhandlingarna.
 

Industrins samlade webbplats www.avtalssajten.se

 

IKEM ska förhandla om följande kollektivavtal

 
Gäller  nytt avtal är klart som gäller till och med 31 mars 2020
Tjänstemannavtalet
I-avtalet
Kemiska fabriker
Gemensamma metallavtalet
Återvinningsindustrin
 
Gäller till och med 31 maj 2017
Oljeraffinaderier
Glasindustrin
Sockerindustrin
 
Gäller till och med 30 juni 2017
Explosivämnesindustrin
Tvättindustri/Textilservice