Avtal 17 i fokus

Här kan du följa det som händer inom IKEM:s avtalsförhandlingar 2017.

Här publicerar vi kontinuerligt fakta, artiklar och nyheter som gäller våra avtalsområden. Under rubriken Nyheter om Avtal 17 har vi samlat alla nyhetsartiklar som vi har publicerat på vår webbplats.
 

Nyheter om Avtal 17


Det finns även en gemensam webbplats för industrin där du kan hitta ytterligare information om avtalsförhandlingarna.
 

Industrins samlade webbplats www.avtalssajten.se

 

IKEM ska förhandla om följande kollektivavtal

 
Gäller till och med 31 mars 2017
Tjänstemannavtalet
I-avtalet
Kemiska fabriker
Gemensamma metallavtalet
Återvinningsindustrin
 
Gäller till och med 31 maj 2017
Oljeraffinaderier
Glasindustrin
Sockerindustrin
 
Gäller till och med 30 juni 2017
Explosivämnesindustrin
Tvättindustri/Textilservice