Avtal med IF Metall

IKEM:s kollektivavtalen tecknas mellan Innovations- och kemiarbetsgivarna och IF Metall. Varje avtalsområde har en avtalsansvarig.

Kollektivavtalens giltighetstider:

 • I-avtalet (allokemisk industri, stenindustrin samt läder- och sportartikelindustrin)
  1 april 2017  till och med den 31 mars 2020
   
 • Explosivämnesindustrin
  1 juli 2017 till och med 30 juni 2020
   
 • Glasindustrin (Glasavtalet)
  1 juni 2017 till och med 31 maj 2020
   
 • Kemiindustrin (Kemiska fabriker)
  1 april 2017 till och med 31 mars 2020
   
 • Metallindustrin (Gemensamma Metallavtalet)
  1 april 2017 till och med 31 mars 2020
 • Oljeraffinaderier
  1 juni 2017 till och med 31 maj 2020
   
 • Sockerindustrin
  1 juni 2017 till och med 31 maj 2020
   
 • Tvättindustri/Textilservice
  1 juli 2017 till och med den 30 juni 2020
   
 • Återvinningsföretag
  1 april 2017 till och med 31 mars 2020