Avtal med IF Metall

IKEM:s kollektivavtalen tecknas mellan Innovations- och kemiarbetsgivarna och IF Metall. Varje avtalsområde har en avtalsansvarig.

Kollektivavtalens giltighetstider:

 • I-avtalet 
  1 april 2017  till och med den 31 mars 2020

 • Explosivämnesindustrin
  1 juli 2016 till och med den 30 juni 2017

 • Glasindustrin (Glasavtalet)
  1 juni 2016 till och med den 31 maj 2017

 • Kemiindustrin (Kemiska fabriker)
  1 april 2017 till och med 31 mars 2020

 • Läder-och sportartikelindustrin (ingår i I-avtalet från och med 30 juli2016) 
  1 april 2017 till och med 31 mars 2020

 • Metallindustrin (Gemensamma Metallavtalet)
  1 april 2017 till och med 31 mars 2020

 • Oljeraffinaderier
  1 juni 2016 till och med den 31 maj 2017

 • Sockerindustrin
  1 juni 2016 till och med den 31 maj 2017

 • Stenindustrin  (ingår i I-avtalet från och med 1 juli 2016)
  1 april 2017 till och med 31 mars  2017

 • Tvättindustri/Textilservice
  juli 2017 till och med den 30 juni 2020

 • Återvinningsföretag
  1 april 2016 till och med 31 mars 2020