Avtal med tjänstemännen

Inom ramen för industriavtalet har IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna den 31 mars 2017 träffat ett löneavtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna. Vi har dessutom ett avtal med samtliga tjänstemän avseende allmänna anställningsvillkor som även omfattar Ledarna. Ledarnas sifferlösa löneavtal prolongeras för samma tidsperiod. Avtalet innebär sammanlagt 6,0 % i löneökningar under en treårsperiod och ytterligare premieavsättning till den så kallade delpensionen med totalt 0,5 % på tre år. Avtalet gäller från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.

Vi har publicerat sammandrag av avtalet på svenska och engelska, logga in för att få åtkomst till dessa.

Allmänna anställningsvillkor mm  tjänstemän 2017 - 2020

 

Collective agreement for white collar employees 2017-2020
 

Rättelse i tjänstemannaavtalet: I det tryckta avtalet ska sista textraden innan tabellen på sidan 39 strykas. Nedan finns ett rättelseblad som du kan skriva ut. I pdf-filen ovan är sidan 39 rättad. 

Rättelseblad sidan 39

 

Avtal 2017 Till sidan med sammandrag av det nya avtalet (logga in på webben för att få åtkomst)

 

Summary of the collective agreement for white collar employees 2017
 

Du skapar en inloggning till ikem.se med hjälp av företagets organisations- och medlemsnummer.
 

Beställ fler tryckta exemplar av Tjänstemannavtalet