Kompetensförsörjning

IKEM arbetar för att våra medlemsföretag ska ha tillgång till kompetens som ger ökad innovations- och konkurrenskraft. En av IKEM:s huvuduppgifter är att göra politiker och myndigheter medvetna om kemiindustrins behov och utmaningar. IKEM bidrar också till att utveckla samverkan mellan skola, högskola och näringsliv. Vi vill att fler ungdomar ska göra medvetna utbildningsval och erbjudas kvalitativ utbildning som leder till anställningsbarhet. Vi samarbetar med Svenskt Näringsliv och industrins parter (Industrirådet) i dessa frågor.

IKEM arbetar för:

  • Att göra det enklare att anställa och utveckla personal. IKEM är en av parterna bakom Industriteknik BAS och tar fram en modell för branschspecifik modell för validering av processoperatörer.

  • En utbildning med utmärkt kvalitet som tillgodoser livslångt lärande för individen och kompetensbehoven hos företagen för ökad innovations- och konkurrenskraft.

  • Ökat intresse för och kvalitet i lärarutbildningen och yrkeslärarutbildningen, speciellt inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena.

  • Ökat engagemang och bättre samverkan mellan utbildningssektorn och industrin, genom Teknikcollege och andra regionala plattformar samverkan.

  • Ett ökat elevintresse för industrirelevanta utbildningar inom gymnasiet och studieintresse för kemi- och kemiingenjörsutbildningar inom akademin.

  • Att synliggöra kemiindustrins behov på kort och lång sikt samt lyfta kemiindustrins lösningar och utmaningar gentemot politiker, beslutsfattare och myndigheter. 

  • Förbätta möjligheterna att anställa nyanlända. IKEM samarbetar med Arbetsförmedlingen för att ta fram snabbspår för yrkesarbetare och ingenjörer i industrin. 

Avtal om yrkesintroduktion

IKEM har tecknat avtal om yrkesintroduktion med IF Metall.