Yrkesintroduktionsanställning

IKEM och IF Metall slöt hösten 2010 ett avtal om yrkesintroduktion. Från och med den 15 januari 2014 infördes ett ekonomiskt stöd för arbetsgivare som anställer på yrkesintroduktion.

Broschyr om Yrkesintroduktion

 Yrkesintroduktion Industrigemensamma exempel på utbildnings- och handledningsplaner under yrkesintroduktionsanställning. Utgiven  av IKEM, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna och IF Metall 2014.

Varför yrkesintroduktion?

Svensk industri står inför en betydande generationsväxling och allt färre ungdomar söker sig till tekniska och industriinriktade gymnasieprogram. Enligt SCB kommer år 2030 efterfrågan på ungdomar med teknisk- och industriinriktad gymnasiekomptens vara 30-35 % högre än det antal som utexamineras. Detta gör att konkurrensen om arbetskraften kommer att öka. Svensk industri har redan idag svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens, vart femte rekryteringsförsök misslyckas vilket påverkar verksamheten negativt.

Allt färre ungdomar ser industrin som en framtida arbetsgivare vilket har gjort att industrin har svårt att attrahera nya, unga medarbetare. Samtidigt har Sverige idag en hög ungdomsarbetslöshet. Allteftersom industrin utvecklas ställs det dessutom högre krav på yrkeskunskaper och yrkesskicklighet. För att ta ett gemensamt ansvar slöt IF Metall och IKEM hösten 2010 ett avtal om yrkesintroduktion. Yrkesintroduktionsavtalets syfte är att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och att ge unga en chans att få arbete inom industrin.

Varför ska du anställa på yrkesintroduktion?

Yrkesintroduktion är ett bra sätt för dig som arbetsgivare att få medarbetare med rätt kompetens. Genom att du kan skräddarsy utbildningen och handledningen för att tillgodose just ditt företags kompetensbehov, får du medarbetare med den kompetens du behöver.

Nu kan du som arbetsgivare dessutom få ekonomiskt stöd för att utbilda dina framtida medarbetare.

Ekonomiskt stöd för yrkesintroduktion

Sedan den 15 januari 2014 kan arbetsgivare som anställer på yrkesintroduktion få ett ekonomiskt stöd. Stödet innebär en kreditering av en arbetsgivaravgift på 31,42% upp till en lönekostnad om 18 750 kr per månad, samt ett handledarstöd om 115 kr per dag.

Du ansöker om stödet hos Arbetsförmedlingen som betalar ut stödet månadsvis i efterskott.

Lokal överenskommelse

Yrkesintroduktionsanställningar förutsätter att företaget och lokal facklig organisation träffar en lokal överenskommelse om att tillämpa yrkesintroduktionsanställning vid företaget. Om du inte har en lokal facklig organisation, kontakta den avdelning inom IF Metall som du tillhör.

Mer information hittar du till vänster i menyn. Där finns t ex själva avtalet och en sida med Frågor & svar.

Bra länkar:

 IF Metalls avdelningar

Arbetsförmedlingen

Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Regeringskansliets information om yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen

Artikel från seminariet ”Yrkesintroduktion som lösning på kompetensförsörjning” i Almedalen 2014

Artikel om medlemsföretaget Swedfoams erfarenhet av att anställa på yrkesintroduktion.