Umeåmötet 2018

Den 21 februari 2018 gick Life Science-stafetten vidare till Umeå i samarbete med Västerbottens läns landsting. Fokus denna gång var antibiotika och antibiotikaresistens.

Life Science-stafetten har sedan 2014 haft till syfte att bygga relationer och samverkan genom möten för att utbyta kunskap inom områden relaterade till Life Science. 

Presentationer från mötet

Margareta Bergh, Upphandlingsmyndigheten
 
 
 
 
Åke Forsberg,  professor vid Umeå universitet och Nationell samordnare för NDPIA (National Doctoral Programme in Infections and Antibiotics)
 
Jörgen Johansson, professor i Molekylär Mikrobiologi, Umeå Universitet
 
Anders Johansson, ledamot i nationella Programråd Strama                                            
 
 
Susanne Staaf, 1928 Diagnostics AB
 
Patriq Fagerstedt, Forskningssekreterare vid Vetenskapsrådet
 

Agenda 

Thomas Strand, riksdagsledamot (S) och Betty Malmberg riksdagsledamot (M) 
Vad gör vi ifall vi vinner valet 2018?
 
Anders Johansson, ledamot i nationella Programråd Strama                                            
Stramas betydelse för att motverka antibiotikaresistens i Sverige   
 
Jennie Ekbeck, Umeå Biotch Incubator
Antibiotikaresistens - en enorm global utmaning utan fungerande affärsmodell.
 
Jörgen Johansson, professor i Molekylär Mikrobiologi, Umeå Universitet
Att tämja farliga bakterier
 
Fritiof Pontén, QureTechBio AB
En Start Ups syn: Nya molekyler ger nya möjligheter att övervinna antibiotikaresistens
 
Susanne Staaf, 1928 Diagnostics AB
En Start Ups syn: 1928 Diagnostics - Fajten mot antibiotikaresistens
 
Åke Forsberg, Nationell samordnare för NDPIA (National Doctoral Programme in Infections and Antibiotics), professor Umeå Universitet
Nationellt program för att stärka rekryteringsbasen av unga forskare inom infektioner och antibiotika  
 
Patriq Fagerstedt, Forskningssekreterare vid Vetenskapsrådet
Det nya forskningsprogrammet för antibiotikaresistens                   
 
Margareta Bergh, Upphandlingsmyndigheten
Kriterier för upphandling av läkemedel         
 
Bo Olsson, IKEM
Svensk sjukvård i Europeisk jämförelse 
                                                                                                                                   
Kontaktpersoner på  IKEM: Bo Olsson och Nils Hannerz
 

Läs mer om Life Science-stafetten här